صاف بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

صاف: بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم کردن سه برابری جنگل‌های شمال در 2 دهه

دکتری منابع طبیعی گفت: مطابق برآورد شرکت جنگل‌ها و مراتع از سال 75 تاکنون با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب، جنگل‌های شمال دچار یک کم کردن سه برابری شده است است.

کم کردن سه برابری جنگل‌های شمال در 2 دهه

کم کردن سه برابری جنگل های شمال در 2 دهه

عبارات مهم : طبیعی

دکتری منابع طبیعی گفت: مطابق برآورد شرکت جنگل ها و مراتع از سال 75 تاکنون با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب، جنگل های شمال دچار یک کم کردن سه برابری شده است هست.

محمد رضا جوادی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که اکوسیستم جنگلی مجموعه ای زنده است که می توان از طریق مدیریت درست و اصولی تحت بهره برداری در قالب طرح های جنگلداری به انجام برسد، اظهار کرد: جنگل های موجود در شمال کشور نوار باقی مانده از جنگل های دوران گذشته با قدمت میلیون ساله است.

*قدمت 500 ساله غنی گونه ای جنگل های شمال

کم کردن سه برابری جنگل‌های شمال در 2 دهه

وی با اشاره به این که تنوع بومی دراین باریکه تقریبا چند برابر تنوع گونه ای با جنگل های مشابه خود در اروپا هست، تصریح کرد: غنای گونه ای در جنگل های شمال با قدمت 500 سال و حتی زیاد نشان از اهمیت این عنوان دارد.

*چشم طمع استفاده از جنگل های شمال از سالیان دور

دکتری منابع طبیعی گفت: مطابق برآورد شرکت جنگل‌ها و مراتع از سال 75 تاکنون با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب، جنگل‌های شمال دچار یک کم کردن سه برابری شده است است.

جوادی با بیان این که با مرور اجمالی به سیر تکاملی جنگلها، بهره برداری از زمرد سبز شمال کشور این حقیقت را جهت ما ثابت می کند که چشم طمع استفاده از این منابع غنی به سالیان بسیار دوری باز می گردد یادآور شد: به طور رسمی طبق منابع موجود در سال 1251 شمسی در دوران سلطنت ناصرالدین شاه یک یهودی به نام بارون جولیوس رویتر قراردادی را با دولت آن وقت تحت عنوان بهره برداری از جنگل های شمال کشور منعقد کرده و این روند بهره برداری به وسیله خارجی ها ادامه پیدا کرد تا در سال 1303 شمسی و بعد از آن پای بهره بردارن داخلی هم به این قراردادها باز و به طور رسمی از سال 1251 تا کنون این جنگل ها مورد بهره برداری قرارگرفته است.

این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به این که بهره برداری از عرصه های طبیعی از گذشته تاکنون وجود داشته هست، افزود: اوضاع قابل مشاهده موجود در جنگل های شمال کشور در واقع تن رنجور و خسته عرصه های جنگلی گذشته است که ملامت ها و ناملایمات بسیاری را دیده و عمدتا با تکیه بر خودسازی و با درصد بسیار کمی مدیریت دلسوزانه در بعضی از مقاطع زمانی به اینجا رسیده است.

*کاهش سه برابری جنگل های شمال

کم کردن سه برابری جنگل‌های شمال در 2 دهه

وی با اشاره به اینکه از سال 75 تاکنون حدود 1.5 میلیون مکعب چوب از جنگل ها بهره بردای شده است است تصریح کرد: مطابق برآورد شرکت جنگل ها و مراتع با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب تاکنون جنگل های شمال دچار یک کم کردن سه برابری شده است است و این نشان از برداشت های بی رویه، غیر اصولی و مدیریت نادرست هرچند در قالب طرح های جنگلداری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با بیان این که مدیریت نابخردانه و بهره بردای غیر مسئولانه باعث زیاد کردن خسارات بلایای طبیعی و تغییرات کاربری اراضی جنگلی شده است هست، اظهار کرد: بلایای طبیعی چون سیل با کم کردن سطح اراضی جنگلی که نتیجه بهره برداری غیر اصولی و تغییرات کاربری از اراضی جنگلی به اراضی مسکونی و ویلانشینی همراه هست، خسارت قابل توجهی هم از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک آبخیز دارد.

دکتری منابع طبیعی گفت: مطابق برآورد شرکت جنگل‌ها و مراتع از سال 75 تاکنون با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب، جنگل‌های شمال دچار یک کم کردن سه برابری شده است است.

وی با اشاره به این که کم کردن سطح جنگ، زیاد کردن فرسایش خاک و کم کردن حفظ منابع آب را به دنبال دارد افزود: کم کردن سطح جنگل به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث فشار به جنگل نشین و همچنین کم کردن تولید چوب است.

جوادی با اشاره به اینکه جنگل ها زیربنای توسعه و حیات بشر محسوب می شوند یادآور شد: حفظ منابع زیست محیطی و جنگل ها به عنوان یک سرمایه ارزشمند نه تنها متعلق به جوامع و نسل امروزی بلکه به نسل آینده نیز مرتبط است.

کم کردن سه برابری جنگل‌های شمال در 2 دهه

دکترای منابع طبیعی یادآور شد: براساس پژوهش های کارشناسان و متخصصان، جنگل های موجود در شمال کشور تحت تاثیر فشارهای چندجانبه قرارگرفته اند که از جمله آن اجرای طرح های عمرانی ناسازگار با اکوسیستم های جنگلی، فعالیت های معدن کاوی، حضور دام و مصارف روستایی جنگل نشین ها و همچنین روند افزایشی بهره برداری های قانونی خارج از توان اکولوژیکی جنگل ها است.

*طرح تنفس راه حلی جهت کم کردن تخریب جنگل ها

وی با اشاره به این که متولیان امر جهت خارج شدن از اوضاع کنونی طرح تنفس جنگل ها در مناطق شمال را تعریف کرده اند تصریح کرد: طول این دوره در ابتدا 3 ساله و با بررسی های انجام شده است به 5 تا 10 سال با نشانه حفاظت فیزیکی از جنگل ها و مباحث پرورشی و عدم بهره برداری از جنگل ها مگر در مواقع مهم است.

جوادی، عدم حضور بهره بردار در جنگل را یکی از دلایل آتش سوزی چند سال اخیر دانست و افزود: افرادی که طرح بهره برداری از جنگل را برعهده می گیرند، علاوه بر بهره برداری بر اساس طرح جنگل به حفاظت آن هم می پردازند.

وی آینده نگری نکردن جبران کمبودهای استفاده از چوب را از معایب طرح تنفس جنگل دانست و اظهار کرد: سطح اراضی تحت کشت زراعت چوب باید قبل از اجرای طرح تنفس به حد مورد نیاز می رسید که با اجرای این طرح دچار کمبود نباشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرای طرح جنگلداری با همه نواقص، شاخص هایی چون حفاظت از جنگلداری، احیای مناطق آسیب دیده، توسعه جنگل، مبارزه با قاچاق چوب، مبارزه با آفات و امراض، تاثیرات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته است ولی اکنون با طرح تنفس جنگل قاعدتا بسیاری از شاخص ها وجود نخواهد داشت.

*طرح های جنگلداری در اجرا با نواقصی همراه است

وی با اشاره به اینکه طرح های جنگلداری در اجرا با نواقصی همراه است تصریح کرد: جهت داشتن عرصه جنگلی خوب و با کیفیت و کمیت مناسب باید نواقص برطرف شود.

جوادی وقت مناسب جهت بازپروری عرصه های جنگلی را از مزایای طرح تنفس دانست یاد آورشد: با اجرای صحیح این طرح خاک دچار فرسایش کمتر می شود بعلاوه تخریب و ورود دام به عرصه های جنگلی کم کردن و زیاد کردن زاد آوری مناطق جنگلی زیاد کردن می یابد.

واژه های کلیدی: طبیعی | منابع | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz